Blog

Jak edukacja domowa przygotowuje do egzaminów zewnętrznych?

System nauczania w trybie edukacji domowej posiada szereg skutecznych rozwiązań, które nie tylko pozwalają uczniom opanować podstawę programową. Pomagają również osiągać znakomite wyniki w egzaminach zewnętrznych oraz doskonale odnajdywać się w dorosłym życiu. Jednocześnie wymagający i odpowiedzialny proces uczenia się dość jednoznacznie weryfikuje nadzieje tych, którzy upatrują w edukacji domowej drogi ucieczki przed ewentualnym brakiem uzyskania promocji.

 

Świadomość zasad, jakimi kieruje się edukacja domowa, systematycznie wzrasta. Jednak nadal wymagają one rzetelnego tłumaczenia i popularyzowania, aby uśmierzyć rozmaite obawy oraz obalić krążące na jej temat stereotypy. Wśród zagadnień, które najczęściej frapują rodziców i opiekunów, pojawia się sposób weryfikacji zdobytej wiedzy, a także kwestia umiejętności radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym na dalszych szczeblach edukacyjnej przygody.

 

Doroczne egzaminy

 

Model edukacji domowej nie tylko przewiduje, ale również skrzętnie korzysta z form egzaminacyjnych. Zakłada bowiem konieczność zdawania rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z wszystkich przedmiotów obowiązujących w danym roku szkolnym. Dzięki temu uczeń nie tylko nabywa umiejętności związane z opanowywaniem dużych partii materiału, ale również regularnie konfrontuje się ze stresem egzaminacyjnym. Zebrane doświadczenie okazuje się niezwykle pomocne, ponieważ w znaczny sposób minimalizuje stres odczuwany przez młodzież zarówno w czasie testów ósmoklasisty, jak i matury.

 

Przygotowani na przyszłość

 

Większy spokój i pewność wynikają z umiejętności rozwiązywania testów, którą nabywają uczniowie w niepublicznych szkołach „Scandynavia”. Nasze egzaminy klasyfikacyjne przebiegają według standardów egzaminów zewnętrznych i przeprowadzane są przez doświadczonych nauczycieli. Młodzi ludzie od samego początku stykają się z koniecznością rozwiązywania testów, dochodząc w tej sztuce do perfekcji. Dzięki temu forma i zakres egzaminów zewnętrznych ani nie zaskakuje, ani nie stanowi żadnej przeszkody. Tym bardziej, że w ramach edukacji domowej uczniowie zobowiązani są m.in. do opanowania podstawy programowej.

 

Na naukę warto patrzeć jak na maraton. Trzeba wykonać naprawdę dużą pracę, aby móc cieszyć się dobrymi wynikami w przyszłości. Podobnie jest w przypadku edukacji domowej. Duże nakłady pracy na samym początku procesu nauczania mogą wydawać się obciążające. Jednak dają znakomite rezultaty w sferze egzaminacyjnej i trwale kształtują osobowość oraz charakter młodego człowieka. Taki system zdobywania wiedzy uczy bowiem samodzielności, odpowiedzialności, organizacji pracy oraz zarządzania czasem, o których to cechach pisaliśmy we wpisie: Cechy charakteru predysponujące do edukacji domowej (Czytaj artykuł =>) . Dzięki temu dziecko bardzo wcześnie nabywa umiejętność czerpania korzyści z procesu edukacji w zgodzie z własnym rytmem i predyspozycjami, czego na ogół doświadcza dopiero w trakcie studiów, jeśli wcześniej odbierało edukację w trybie szkoły stacjonarnej. Innymi słowy, w szkołach „Scandynavia” od samego początku kształtujemy młodych ludzi gotowych na przyszłość, dzięki czemu zdecydowanie lepiej radzą sobie oni w dorosłym życiu.

 

Powyżej średniej i bez doraźnych korzyści

 

Nasza dotychczasowa praktyka w zakresie kształcenia w systemie edukacji domowej, zdobyta w szkołach „Otwarte Drzwi” wskazuje, że poziom zdawalności egzaminów zewnętrznych w naszych placówkach wykracza poza średnią krajową. Uczniowie są do nich znakomicie przygotowani, zdobywane oceny odzwierciedlają poziom posiadanej wiedzy i umiejętności, a nasi absolwenci dostają się na wybrane kierunki w pierwszym naborze, zarówno na uczelniach krajowych, jak i zagranicznych.

 

Niepubliczne szkoły „Scandynavia” oferują świetne perspektywy. Jednocześnie wymagają od ucznia zaangażowania, samodzielności i pracowitości przez cały okres nauki. Dlatego też wbrew pojawiającym się oczekiwaniom czy płonnym nadziejom, nasze placówki nie są przeznaczone dla osób, które szukają ratunku w przypadku zagrożenia brakiem promocji do kolejnej klasy w swojej dotychczasowej szkole. Wynika to nie tylko z wysokiego poziomu nauczania, ale również z procesu rekrutacji.

 

Choć w niepublicznych szkołach „Scandynavia” trwa ona cały rok, to w przypadku klasy ósmej zamykana jest do końca marca danego roku szkolnego, a dla klasy maturalnej w liceum do końca grudnia danego roku szkolnego. Nie ma więc mowy o zmianie „barw szkolnych” w ostatniej chwili, pozwalającej doraźnie uniknąć konsekwencji edukacyjnego fiaska.

 

Traktujemy misję nauczania poważnie i ważna jest dla nas droga prowadząca do celu, a nie tylko sam cel. Nasz system edukacji nastawiony jest na pełen rozwój predyspozycji i zainteresowań młodego człowieka, dzięki czemu zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu znakomicie radzić sobie zarówno podczas egzaminów zewnętrznych, jak i na kolejnych szczeblach nauki. Jednocześnie czynią go świadomym, szczęśliwym i gotowym na życiowe wyzwania.

Przeczytaj także

Społeczne korzyści wynikające z rozwoju szkolnictwa niepublicznego

Edukacja posiada niezwykłą moc napędzania społecznej zmiany, która prowadzi do konkretnych korzyści w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
24/01/2024

Czy system edukacji domowej jest w stanie dobrze przygotować młodzież do matury?

To pytanie z pewnością nurtuje wielu uczniów oraz rodziców, bo w przypadku edukacji domowej większość odpowiedzialności za opanowanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu spoczywa na barkach samego ucznia.

CZYTAJ WIĘCEJ
21/07/2023

Edukacja domowa jako edukacja 2.0

Przyszłość nie czeka. Przyszłość już tu jest i bez skrupułów domaga się uwagi, również w dziedzinie edukacji. Czy tradycyjny sposób kształcenia jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom?

CZYTAJ WIĘCEJ
13/03/2023