Szkoły gotowe na przyszłość

Szkoły gotowe
na przyszłość

Wizja systemu
edukacji

Wizja systemu edukacji

Scandynavia to przyjazny system edukacyjno-wychowawczy realizowany na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i liceum, w którym koncentrujemy się na rozwijaniu potencjału dzieci przy ścisłym udziale wykwalifikowanych nauczycieli, a także środowiska, w jakim uczniowie wzrastają. Przykładamy wagę nie tylko do opanowania podstawy programowej, ale przede wszystkim motywujemy i pomagamy młodym ludziom w umiejętnym korzystaniu i rozwijaniu własnych predyspozycji. Dajemy przestrzeń do poświęcania się pasjom, a także podejmowania indywidualnych wyborów wpływających na kierunek, jaki obiorą w dorosłym życiu.

Wizja systemu edukacji szkół Scandynavia proponuje wspaniałą przygodę pozwalającą dzieciom czerpać radość i satysfakcję z procesu nabywania wiedzy, jak również budować relacje oraz poczucie własnej wartości. Uczymy poprzez praktykę, rozwijamy najbardziej pożądane przez uczniów obszary ich potencjałów oraz wskazujemy drogi, które pomogą im zrealizować marzenia, plany i cele.

Szkoły Scandynavia zapewniają przestrzeń, która wspiera, edukuje i pozwala zrealizować pełnię potencjału przy udziale wspierających nauczycieli. Duży zakres samodzielności buduje umiejętności motywacyjne oraz poczucie odpowiedzialności. Możliwość podążania za swoimi zainteresowaniami i pasjami powoduje, że młodzi ludzie zyskują przekonanie o słuszności własnych wyborów i dzięki systematycznej pracy potrafią przekuwać je w indywidualne sukcesy. To buduje pewność siebie, a także określa ich tożsamość, tym samym zmniejsza ryzyko poczucia zagubienia w świecie dorosłych wyzwań i ułatwia konsumowanie owoców zdobytej wiedzy.

Rozwiń

Poznaj nasze placówki

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Wartości,
którymi się
kierujemy

Zdjęcie - wartości którymi się kierujemy
Otwartość i różnorodność

Otwartość
i różnorodność

Jesteśmy otwarci na uczniów o zróżnicowanym profilu talentów i zainteresowań. Uczymy szacunku i zrozumienia dla różnorodności oraz pokazujemy, jak korzystać z jej atutów w procesie indywidualnego rozwoju.

Odwaga i ciekawość świata

Odwaga
i ciekawość świata

Wskazujemy drogi odkrywania i korzystania z wrodzonych predyspozycji oraz rozwijania indywidualnych pasji. Motywujemy uczniów do realizowania pomysłów i rozszerzania zainteresowań oraz zachęcamy do odważnego urzeczywistniania marzeń.

Innowacyjność i kreatywność

Innowacyjność
i kreatywność

Posługujemy się kreatywnymi i nowoczesnymi metodami nauczania, które z jednej strony inspirują uczniów do pracy, a z drugiej podążają za ich indywidualnym rozwojem, wzmacniając naturalne predyspozycje.

Współpraca i zaangażowanie

Współpraca
i zaangażowanie

Przyszłość należy do tych, którzy współpracują i w kooperacji widzą wartość. Pokazujemy uczniom, w jaki sposób zaangażować się w pracę grupy, zwracamy uwagę na rozwój umiejętności słuchania, współodczuwania i rozumienia potrzeb osób, z którymi wspólnie realizują wyznaczony cel.

Komunikacja i kształtowanie relacji

Komunikacja
i kształtowanie relacji

Wspieramy rozwój otwartej komunikacji opartej na merytorycznych argumentach, wzajemnym szacunku oraz krytycznym myśleniu. Dzięki temu dzieci i młodzież uczą się budować wartościowe relacje międzyludzkie, a także są bardziej świadome siebie, własnych możliwości i ograniczeń.

Nauka 
przez działanie

Nauka
przez działanie

Nasi uczniowie weryfikują zdobytą wiedzę w praktyce i rozszerzają jej zakres poprzez konfrontację z rzeczywistością. Chcemy, aby nasi absolwenci w przyszłości bez lęku stawiali czoła wyzwaniom dorosłego życia.

Blog