Blog

Czy system edukacji domowej jest w stanie dobrze przygotować młodzież do matury?

To pytanie z pewnością nurtuje wielu uczniów oraz rodziców, bo w przypadku edukacji domowej większość odpowiedzialności za opanowanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu spoczywa na barkach samego ucznia. Świadomość zasad, jakimi kieruje się edukacja domowa, systematycznie wzrasta, jednak nadal wymagają one rzetelnego tłumaczenia i popularyzowania, aby uśmierzyć rozmaite obawy oraz obalić krążące na jej temat stereotypy.

 

Wśród zagadnień, które najczęściej frapują zarówno młodzież jaki i ich opiekunów, pojawia się m.in. sposób weryfikacji zdobytej wiedzy oraz kwestia umiejętności radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Niepublicznego Liceum „Scandynavia” po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego, który okazał się jednocześnie „praktycznym” sprawdzianem dla przyjętych przez nasz system edukacyjny teoretycznych założeń, rozwiewając przy tym obawy dotyczące skuteczności nauki w systemie edukacji domowej. O tym jak poradzili sobie z egzaminem maturalnym uczniowie uczący się w edukacji domowej w naszym Liceum można przekonać się analizując poniższe zestawienie wyników w postaci tabeli.

 

Tabela przedstawiająca wyniki tegorocznej matury zdawanej przez uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „Scandynavia” w zestawieniu z wynikami w powiecie, województwie i kraju.

 

Tabela wyników egzaminu maturalnego 2022/2023 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym ‘Scandynavia”
Przedmioty maturalne ilość zdających Nasze liceum    średni wynik % powiat województwo kraj
język polski zakres podstawowy 27 71 68 65 66
język polski ustny 27 64 68 70 73
matematyka 27 65 73 69 71
język angielski zakres podstawowy 27 86 90 84 85
język angielski ustny 27 76 84 80 82
język polski zakres rozszerzony 6 71 59 50 50
język angielski zakres rozszerzony 21 72 75 51 69
język hiszpański zakres rozszerzony 1 77 57 54 53
język niemiecki zakres rozszerzony 1 100 63 56 58
język angielski poziom dwujęzyczny 1 27 75 69 75
matematyka zakres rozszerzony 10 23 54 46 50
biologia zakres rozszerzony 4 40 53 47 48
chemia zakres rozszerzony 5 24 53 45 47
fizyka zakres rozszerzony 1 90 50 40 43
geografia zakres rozszerzony 2 54 58 52 53
historia zakres rozszerzony 2 35 50 44 45
wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony 1 33 43 36 42

 

 

Przedstawione wyniki wskazują, że w przypadku przedmiotów rozszerzonych, które są dobrowolnym wyborem uczniów, wyniki naszych maturzystów wypadają w większości zdawanych przedmiotów znacznie powyżej średniej krajowej, powiatu czy województwa.

 

Są one również potwierdzeniem, że nasz system edukacji nastawiony na pełen rozwój predyspozycji i zainteresowań młodego człowieka, jest jak najbardziej skuteczny, a zdobyta samodzielnie wiedza i umiejętności pozwalają uczniom znakomicie radzić sobie podczas egzaminów zewnętrznych. Z pewnością predyspozycję tą istotnie wspiera fakt, że w modelu edukacji domowej uczniowie zobligowani są do zdawania rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z wszystkich przedmiotów obowiązujących w danym roku szkolnym. Dzięki temu uczeń nie tylko nabywa umiejętności związane z opanowywaniem dużych partii materiału, ale również regularnie konfrontuje się ze stresem egzaminacyjnym. Zebrane doświadczenie okazuje się niezwykle pomocne, ponieważ w znaczny sposób minimalizuje stres odczuwany przez młodzież zarówno w czasie testów ósmoklasisty, jak i matury.

 

Wszystkich, którzy pragną poznać pełen wachlarz aspektów związanych z podjętym tu tematem, zachęcamy do zapoznania się z jednym z wcześniejszych artykułów na naszym blogu, pt. „Jak edukacja domowa przygotowuje do egzaminów zewnętrznych” (kliknij tu żeby przejść do artykułu), jak i innymi artykułami szeroko omawiającymi zagadnienie i model edukacji domowej.

Przeczytaj także

Społeczne korzyści wynikające z rozwoju szkolnictwa niepublicznego

Edukacja posiada niezwykłą moc napędzania społecznej zmiany, która prowadzi do konkretnych korzyści w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
24/01/2024

Edukacja domowa jako edukacja 2.0

Przyszłość nie czeka. Przyszłość już tu jest i bez skrupułów domaga się uwagi, również w dziedzinie edukacji. Czy tradycyjny sposób kształcenia jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom?

CZYTAJ WIĘCEJ
13/03/2023

Rola inteligencji emocjonalnej w edukacji domowej

Wysoki iloraz inteligencji to nie wszystko. Trzeba jeszcze go umiejętnie zagospodarować, w czym niezawodnie pomaga inteligencja emocjonalna.

CZYTAJ WIĘCEJ
17/11/2022