Blog

Społeczne korzyści wynikające z rozwoju szkolnictwa niepublicznego

Nie głośność i efektowność zmian decyduje o ich wartości, a trwałość, głębokość i pozytywny wpływ na jakość życia przez cały okres jego trwania. Doskonale rozumieją to przedstawiciele szkolnictwa niepublicznego. Wiedzą bowiem, że edukacja posiada niezwykłą moc napędzania społecznej zmiany, która prowadzi do konkretnych korzyści w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.

 

Dynamika zmian zachodzących niemal w każdym obszarze naszego życia wymaga przyjęcia innej perspektywy nie tylko na to, jak żyjemy i  rozwijamy się, ale również jak do tego życia przygotowujemy najmłodsze pokolenia.

 

Rewolucja technologiczna, jaka dokonała się w ostatnim ćwierćwieczu, bezwzględnie udowodniła, że w dobie interaktywnych multimediów i niewiarygodnie intensywnej komunikacji nie sposób tkwić w systemie edukacji opartym na jednostronnym przekazywaniu wiedzy. Pomimo zachodzących zmian, trudno dostrzec, aby rodzima oświata publiczna podążała równym krokiem za wymogami współczesności. Nic więc dziwnego, że wielu uczniów i ich rodziców decyduje się na zmianę systemu nauczania na niepubliczny. Doskonale bowiem rozumieją, że dzięki dopasowanej edukacji młodzi ludzie sprawniej i łatwiej będą realizować swoje cele, pragnienia i potrzeby. Z kolei zaangażowany system nauczania, stawiający na rozwój indywidualnych kompetencji, to przepustka do głębszego, bardziej kreatywnego i pełniejszego życia w każdym jego aspekcie.

 

Jak to robią niepubliczne szkoły “Scandynavia”?

 

Wspomnianą zmianę obserwujemy w oparciu o nauczanie w ramach niepublicznych szkół “Scandynavia”. Indywidualne podejście do ucznia, zdywersyfikowane i dopasowane metody nauczania, odwołanie się do kwestii odpowiedzialności i sprawczości w zakresie postępów edukacyjnych – już choćby te aspekty powodują, że dzieci bardzo szybko zdobywają umiejętności i uczą się postaw pozytywnie wpływających na realizację ich celów oraz zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów czy potrzebę podejmowania wyzwań.

 

Przeczytaj również: Wartościowa edukacja to wartościowa przyszłość [Kliknij, aby przejść do artykułu]

 

W naszych szkołach skupiamy się m.in na budowaniu umiejętności krytycznego myślenia, a więc poszukiwaniu i odkrywaniu odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania. Stawiamy na rozwój umiejętności zgodnej współpracy opartej na akceptacji i wzajemnym szacunku. Wspieramy odwagę w myśleniu i działaniu, rozbudzamy ciekawość świata i stwarzamy możliwości, by uczniowie mogli rozwijać swoje pasje. Innymi słowy, łączymy obszar wartości, potrzeb i rezultatów związanych z ich realizacją. To znajduje bezpośrednie przełożenie na standardy i jakość życia, o czym przekonujemy się każdego dnia.

 

Społeczna zmiana od najmłodszych lat

 

Nie musimy czekać na rezultaty nauczania aż absolwenci naszych szkół staną się częścią świata dorosłych. Sposób kształcenia naszych uczniów szybko znajduje odzwierciedlenie w tym, jak funkcjonują oni w rodzinie czy w gronie rówieśniczym, a także w jaki sposób w tych mikrośrodowiskach kreują relacje. To oznacza, że przyjęty przez nas system edukacji niemalże od razu przekłada się na zachowania, wybory i postawy, rezonując w najbliższym otoczeniu, i z tak ukształtowanymi wartościami, umiejętnościami i kompetencjami młodzi ludzie wejdą w dorosłość. Nasi absolwenci będą gotowi, by udźwignąć odpowiedzialność, jaka wiąże się z samodzielnym kierowaniem własnym życiem, ponieważ system edukacji, z którego wyrośli, tej samodzielności, odwagi i wiary we własne możliwości ich nauczył.

 

Szkolnictwo niepubliczne poza utartymi ścieżkami

 

Szkolnictwo niepubliczne korzysta z różnych metod nauczania, które często burzą utarte konwencje i jednocześnie okazują się dalece skuteczniejsze od podawczej formy edukacji. Wynika to z bardzo prostego założenia – możliwość zdobywania wiedzy stanowi przywilej i jest źródłem wolności i radości, a nie udręki. Uwalnia dylematy, ale daje również poczucie wolności pozwalające swobodnie otwierać kolejne drzwi doświadczeń, intelektualnych poszukiwań i mniej lub bardziej namacalnych odpowiedzi.

 

Edukowanie w duchu empatii, współpracy i zrozumienia buduje wspaniałych, świadomych ludzi, którzy zdają sobie sprawę, że warto mieć wątpliwości, że warto dbać o równowagę życiową, a także warto dbać o siebie nawzajem. Wszystkie te założenia stanowią niesamowite koło zamachowe dla głębokiej zmiany społecznej, która zaczyna się od jednostek i stopniowo rozszerzać się będzie na coraz większą rzeszę ludzi. Przy odrobinie szczęścia, wytężonej pracy i dobrej woli nikt tego procesu już nie zatrzyma. I w naszym społecznym interesie jest, by jak najwięcej placówek niepublicznych w ten sposób kształciło dzieci, bo tylko tak możemy stworzyć społeczeństwo naszych marzeń – inteligentne, współpracujące, gospodarne i o wysokich standardach życia oraz wzajemnego szacunku.

Przeczytaj także

Czy system edukacji domowej jest w stanie dobrze przygotować młodzież do matury?

To pytanie z pewnością nurtuje wielu uczniów oraz rodziców, bo w przypadku edukacji domowej większość odpowiedzialności za opanowanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu spoczywa na barkach samego ucznia.

CZYTAJ WIĘCEJ
21/07/2023

Edukacja domowa jako edukacja 2.0

Przyszłość nie czeka. Przyszłość już tu jest i bez skrupułów domaga się uwagi, również w dziedzinie edukacji. Czy tradycyjny sposób kształcenia jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom?

CZYTAJ WIĘCEJ
13/03/2023

Rola inteligencji emocjonalnej w edukacji domowej

Wysoki iloraz inteligencji to nie wszystko. Trzeba jeszcze go umiejętnie zagospodarować, w czym niezawodnie pomaga inteligencja emocjonalna.

CZYTAJ WIĘCEJ
17/11/2022