Scandynavia – wizja systemu edukacji

Scandynavia – wizja systemu edukacji

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Scandynavia” to szkoła przyszłości, której wizję realizujemy teraz, ponieważ przyszłość dzieje się teraz.

Zdajemy sobie sprawę, że dobra edukacja to taka, która wspiera i podąża za zainteresowaniami młodych ludzi, nieustannie pobudzając ich ciekawość i powodując głód wiedzy. To edukacja, która otwiera i zachęca do poszerzania horyzontów oraz doświadczania zdobywanej wiedzy w praktyce. Wreszcie to edukacja pomagająca nawet we wczesnym wieku obrać indywidualne ścieżki, które znajdą odzwierciedlenie w dorosłym życiu i pozytywnie wpłyną na jego jakość.

Nasz przyjazny system edukacyjno-wychowawczy zakłada rozwój potencjału dziecka przy udziale wykwalifikowanego grona pedagogicznego, a także środowiska, w którym dzieci obracają się na co dzień. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do partnerskiej współpracy stron biorących udział w procesie edukacji dziecka.

Jednocześnie zależy nam, aby uczniowie wykraczali wiedzą i umiejętnościami poza podstawy programowe. Dlatego rozpoznajemy mocne strony dziecka i wspieramy ich rozwój pozostający w zgodzie z potrzebami i możliwościami ucznia. Bez względu na formę nauczania chcemy, aby edukacja była dla dzieci przyjemnością oraz wspaniałą przygodą, która stanie się kołem zamachowym do poszukiwania i rozwijania zainteresowań oraz indywidualnego potencjału. Obecnie Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Scandynavia” oferuje nauczanie w formie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, potocznie zwane edukacją domową. Niebawem planujemy również utworzenie oddziałów stacjonarnych.

Rozwiń

Rozpoznajemy mocne strony dziecka i wspieramy ich rozwój
pozostający w zgodzie z potrzebami i możliwościami ucznia.

Edukacja domowa

Nauka w ramach edukacji domowej wiąże się nie tylko z dużym poczuciem wolności wyboru, ale przede wszystkim z odpowiedzialnością i samodzielnością w działaniu.

Poznaj zasady rekrutacji

Taki system pozostawia dziecku możliwość wyboru czasu i metod uczenia się w zgodzie z własnymi preferencjami i możliwościami. Brak zewnętrznej presji zmniejsza poziom stresu, za to wzmacnia poczucie sprawczości i świadomość swojej roli związanej z realizacją programu nauczania. Dzięki temu dziecko kształtuje umiejętność planowania, organizowania własnych aktywności i podejmowania kluczowych dla siebie decyzji. Młody człowiek przez cały okres edukacji otoczony jest wsparciem nauczycieli i mentorów, których zadaniem jest odpowiednie dopasowanie metod i narzędzi edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.

Edukacja domowa stwarza niesamowitą przestrzeń do rozwoju kreatywności w zakresie sposobów nabywania wiedzy, a także bardzo dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdy uczeń rozwija swoje zainteresowania i pasje, które uniemożliwiają bieżący udział w stacjonarnym trybie nauczania.

Poznaj zasady rekrutacji

Edukacja stacjonarna

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Scandynavia” otwiera drzwi dla tych młodych ludzi, którzy chcą czerpać radość i satysfakcję z procesu nabywania wiedzy, a także rozwijać swój potencjał, aby w przyszłości realizować marzenia, plany i cele.

Rekrutacja do edukacji stacjonarnej planowana jest w niedalekiej przyszłości.

Nasza koncepcja systemu edukacji stacjonarnej zakłada stworzenie takich warunków do nauki, w których dzieci czerpią radość i satysfakcję z nabywanej wiedzy, nawiązując jednocześnie rówieśnicze relacje, a także konfrontując i budując poczucie własnej wartości. Nauczyciele pełnią rolę doradców mających na uwadze indywidualne potrzeby uczniów. Samodzielnie wybierają podręczniki, programy, a także metody i formy przekazywania wiedzy.

W procesie edukacyjnym obowiązują jasno określone kryteria oceniania, dzięki którym dziecko wie, jak wykonać daną pracę, by otrzymać najlepszą ocenę. Tematy i cele lekcji formułowane są w sposób zrozumiały dla uczniów, a wykonanie każdego zadania wiąże się z jasno określonym czasem, jaki został wyznaczony na jego realizację.

Dzieci uczą się wzajemnej oceny wykonanej przez siebie pracy, co nie tylko pozwala im oswajać się z krytyką i wyrabiać dystans do siebie, ale również motywować i argumentować własne zdanie oraz działania. Szczególną wagę przywiązujemy do zachowania równowagi między czasem poświęcanym na edukację a czasem wolnym od nauki. Dlatego w systemie stacjonarnym nie funkcjonuje forma obowiązkowej pracy domowej. Program nauczania realizowany jest nie tylko przy stałym wsparciu nauczycieli, ale również szkolnych asystentów.

Rekrutacja do edukacji stacjonarnej planowana jest w niedalekiej przyszłości.

Zainteresował Cię
nasz pomysł
na edukację?

Skontaktuj się z nami