Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Scandynavia” to nowoczesne centrum edukacyjne, w którym dopasowujemy metody i narzędzia nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Nasz proces edukowania nie tylko dąży do opanowania podstaw programowych, ale przede wszystkim przygotowuje młodzież do realizacji indywidualnych ścieżek kariery oraz rozwijania swoich pasji. Kreujemy świadomych, otwartych i ciekawych świata ludzi, którzy wiedzą, jak odnaleźć się w świecie dorosłych wyzwań. Pomagamy rozszerzać i pogłębiać zdobywaną wiedzę, wspierając jednocześnie rozwój miękkich kompetencji odgrywających coraz większą rolę na współczesnym rynku pracy. Aktualnie nasza Szkoła realizuje nabór młodzieży do nauczania w trybie edukacji domowej.

Nasza misja

W Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym „Scandynavia” dobro młodzieży znajduje się na pierwszym miejscu.

Stworzyliśmy przyjazny system edukacyjno-wychowawczy, dzięki któremu przy ścisłym wsparciu kadry pedagogicznej wspieramy indywidualny rozwój ucznia, jego pasji, planów, a nierzadko rozpoczynających się karier w rozmaitych dziedzinach. Jesteśmy żywym przykładem na to, że nauka może być nie tylko wspaniałą przygodą, ale też niezwykle istotnym elementem w projektowaniu przyszłej ścieżki profesjonalnego rozwoju. Połączenie poczucia sprawczości, wolności wyboru, a także nieskrępowanej możliwości odkrywania świata na własnych warunkach sprawia, że młodzież dostrzega w procesie edukacji klucz do obiecującej i wartościowej przyszłości.

Uczymy poprzez praktykę, co pozwala uczniom przejść z fazy marzeń do ich realizacji. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Scandynavia” to szkoła, w której przyszłość kształtowana jest z pasją. Dostrzegamy wartość w edukacji pozwalającej maksymalnie rozwijać możliwości ucznia w wybranych przez siebie kierunkach. Jesteśmy wsparciem dla młodych ludzi, którzy stoją u progu dorosłego życia i świadomie dążą do realizacji swoich celów. Dzięki zdobytej wiedzy oraz dopasowanemu do indywidualnych potrzeb zestawowi kompetencji miękkich nasi uczniowie lepiej odnajdą się na rynku pracy i zyskają narzędzia interpersonalne pomagające w satysfakcjonującym rozwoju zawodowej kariery.

Rozwiń

Nasze wartości

Otwartość i różnorodność

Otwartość i różnorodność

Jesteśmy otwarci na uczniów
o zróżnicowanym profilu talentów
i zainteresowań. Uczymy szacunku
i zrozumienia dla różnorodności
i pokazujemy, jak z niej korzystać
w indywidualnym rozwoju.

Odwaga i ciekawość świata

Odwaga i ciekawość świata

Wskazujemy drogę, w jaki sposób odkrywać i korzystać z wrodzonych predyspozycji oraz rozwijać indywidualne pasje. Motywujemy uczniów do odważnego realizowania swoich pasji i pomysłów oraz angażujemy w proces odkrywania różnych przejawów wiedzy i emocji.

Innowacyjność i kreatywność

Innowacyjność i kreatywność

Posługujemy się kreatywnymi
i nowoczesnymi metodami nauczania, które z jednej strony inspirują uczniów do pracy, a z drugiej podążają za ich indywidualnym rozwojem, wzmacniając najlepiej rozwinięte predyspozycje.

Współpraca i zaangażowanie

Współpraca i zaangażowanie

Przyszłość należy do tych, którzy współpracują i w kooperacji widzą wartość. Pokazujemy uczniom, w jaki sposób zaangażować się w pracę grupy, zwracamy uwagę na rozwój umiejętności słuchania, współodczuwania i rozumienia potrzeb osób, z którymi wspólnie realizują wyznaczony cel.

Komunikacja i kształtowanie relacji

Komunikacja i kształtowanie relacji

Wspieramy rozwój otwartej komunikacji opartej na merytorycznych argumentach, wzajemnym szacunku oraz krytycznym myśleniu. Dzięki temu dzieci i młodzież uczą się budować wartościowe relacje międzyludzkie, a także są bardziej świadome siebie, własnych możliwości i ograniczeń.

Nauka przez działanie

Nauka przez działanie

Nasi uczniowie weryfikują zdobytą wiedzę w praktyce i rozszerzają jej zakres poprzez konfrontację z rzeczywistością. Chcemy, aby nasi absolwenci w przyszłości bez lęku stawiali czoła wyzwaniom dorosłego życia.

Kadra

Kadra

Kadra

Grono pedagogiczne Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „Scandynavia” tworzą znakomicie przygotowani i wysoce wykwalifikowani nauczyciele. W procesie edukacji nie tylko przekazują wiedzę, ale także wskazują szanse oraz możliwości rozwojowe i zachęcają do nieszablonowego myślenia i odważnych rozwiązań. Swoją odpowiedzialną misję realizują z pasją i dużym zaangażowaniem, czuwając nad doskonaleniem indywidualnych predyspozycji ucznia i rozszerzaniem kompetencji przydatnych na rynku pracy. Kreatywnie dobierają dopasowane do potrzeb młodych ludzi metody nauczania i wychowania, tworząc otwarte relacje.

Jeśli chcesz przeżyć edukacyjną przygodę życia

Skontaktuj się z nami