Liceum Scandynavia – wizja systemu edukacji

Liceum Scandynavia – wizja systemu edukacji

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Scandynavia” to nie tylko szkoła przyszłości, ale także szkoła kreująca przyszłość.

Kształtujemy bowiem młode osoby, które niebawem staną się częścią świata dorosłych, pełnego wymagających wyzwań. Nie tylko przygotowujemy naszych uczniów na przyszłość, ale także inspirujemy ich do współtworzenia przyszłości poprzez mądre i odważne rozwijanie swoich pasji i predyspozycji.
Zdajemy sobie sprawę, że w trudnym wieku dojrzewania podejmowanie decyzji, które wpłyną na bieg i jakość dorosłego życia, mogą stanowić źródło poważnych dylematów. Pomagamy naszym uczniom przejść przez ten skomplikowany proces.
Przyjazny system edukacyjno-wychowawczy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „Scandynavia” zakłada poznanie mocnych stron młodego człowieka i ich doskonalenie przy wsparciu wykwalifikowanych pedagogów.

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do współpracy stron biorących udział w procesie edukacji, dbając jednocześnie, aby był on przyjemnością.
W naszym Liceum stwarzamy uczniom warunki do łączenia nauki z rozwojem indywidualnych talentów. Przygotowujemy młodzież na nieznaną przyszłość nie tylko poprzez wyposażenie jej w kluczowe kompetencje twarde, ale również za sprawą kształtowania pożądanych na rynku pracy umiejętności miękkich, m.in. kreatywności, krytycznego myślenia, współpracy w grupie czy efektywnej komunikacji.
Obecnie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Scandynavia” oferuje nauczanie w formie spełniania obowiązku nauki poza szkołą, potocznie zwane edukacją domową. W przyszłości planujemy również utworzenie oddziałów stacjonarnych.

Rozwiń

Rozpoznajemy mocne strony każdego ucznia i wspieramy ich rozwój
pozostający w zgodzie z jego potrzebami i możliwościami.

Edukacja domowa

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Scandynavia” daje młodym ludziom możliwość czerpania radości i satysfakcji z edukacji, pozwalając jednocześnie rozwijać własny potencjał, aby być gotowym na wyzwania współczesnego świata i śmiało realizować swoje marzenia, plany i cele.

Poznaj zasady rekrutacji

Nauka w trybie edukacji domowej zapewnia uczniowi znaczną autonomię w działaniu, jak i wiąże się z dużą samodzielnością oraz odpowiedzialnością za postępy w procesie zdobywania wiedzy. Taki system pozwala młodemu człowiekowi dostosować czas i metody nauki do indywidualnego rytmu dnia, co z jednej strony zapewnia mu poczucie wolności wyboru, ale nakłada jednocześnie samodyscyplinę, wzmacnia umiejętności organizacyjne oraz uczy go podejmować dojrzałe decyzje.

Zdobywanie wiedzy w trybie edukacji domowej wiąże się z niższym poziomem stresu. Towarzyszy temu duże poczucie sprawczości oraz wysoki poziom automotywacji zapewniający postęp w realizacji programu nauczania.

Edukacja domowa stwarza znakomitą przestrzeń do rozwoju kreatywności oraz oferuje szeroki wybór metod uczenia się. Ponadto jej elastyczność pozwala swobodnie godzić naukę z rozwojem pasji, dzięki czemu szkoła wydatnie wspiera młodego człowieka także w kontekście osiąganych przez niego sukcesów pozaszkolnych.

W ramach naszego systemu edukacji wyposażamy młodzież nie tylko w wiedzę, ale też w szeroki zakres kompetencji twardych i miękkich, które mogą okazać się kluczowe dla rozwoju profesjonalnych karier w najróżniejszych dziedzinach zawodowych.

Poznaj zasady rekrutacji

Zainteresował Cię
nasz pomysł
na edukację?

Skontaktuj się z nami