Aktualności Liceum

21/07/2023

Wyniki egzaminu maturalnego 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Niepublicznego Liceum „Scandynavia” po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego, który okazał się jednocześnie „praktycznym” sprawdzianem dla przyjętych przez nasz system edukacyjny teoretycznych założeń, rozwiewając przy tym obawy dotyczące skuteczności nauki w systemie edukacji domowej. O tym jak poradzili sobie z egzaminem maturalnym uczniowie uczący się w edukacji domowej w naszym Liceum można przekonać się analizując poniższe zestawienie wyników w postaci tabeli.

 

Tabela wyników egzaminu maturalnego 2022/2023 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym ‘Scandynavia”

Przedmioty maturalne

ilość zdających Nasze liceum    średni wynik % powiat województwo

kraj

język polski zakres podstawowy

27

71 68 65

66

język polski ustny

27

64 68 70

73

matematyka

27

65 73 69

71

język angielski zakres podstawowy

27

86 90 84

85

język angielski ustny

27

76 84 80

82

Przedmioty rozszerzone:
język polski zakres rozszerzony

6

71 59 50

50

język angielski zakres rozszerzony

21

72 75 51

69

język hiszpański zakres rozszerzony

1

77 57 54

53

język niemiecki zakres rozszerzony

1

100 63 56

58

język angielski poziom dwujęzyczny

1

27 75 69

75

matematyka zakres rozszerzony

10

23 54 46

50

biologia zakres rozszerzony

4

40 53 47

48

chemia zakres rozszerzony

5

24 53 45

47

fizyka zakres rozszerzony

1

90 50 40

43

geografia zakres rozszerzony

2

54 58 52

53

historia zakres rozszerzony

2

35 50 44

45

wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

1

33 43 36

42

 

Zachęcamy również do zapoznania się z najnowszym artykułem na naszym blogu pt. “Czy system edukacji domowej jest w stanie dobrze przygotować młodzież do matury?” Link do artykułu: https://scandynavia.pl/blog/czy-system-edukacji-domowej-jest-w-stanie-dobrze-przygotowac-mlodziez-do-matury/