Blog

Wartościowa edukacja to wartościowa przyszłość

Ta szkoła skutecznie uczy samodzielnego, logicznego, krytycznego i abstrakcyjnego myślenia. Wskazuje, jak łączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz uzasadniać swoje zdanie. W oparciu o innowacyjny system korzystający z duńskich, fińskich i szwedzkich doświadczeń edukacyjnych proponuje inną perspektywę nauczania, stawiając ucznia i jego potencjał w centrum uwagi. Ta szkoła to „Scandynavia” i jest owocem zawodowych doświadczeń znakomitych nauczycieli i pedagogów – Sławomira Wrembla i Magdaleny Kolasińskiej.

 

Dynamicznie zmieniający się świat wymaga czegoś zdecydowanie więcej, niż uczenia samej teorii, która pomoże przebrnąć sprawdziany oparte na testach. Jednym z podstawowych wyzwań, jakim próbuje sprostać współczesna edukacja, jest konieczność wielotorowego spojrzenia na indywidualne potrzeby ucznia. Zmiana perspektywy stanowi ogromną wartość i szansę na fundamentalną zmianę w procesie nauczania, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w lepszym rozumieniu rzeczywistości i zachodzących w niej zmian.

 

Droga do zrozumienia potrzeb uczniów

 

Niepubliczne szkoły „Scandynavia” powstały w rezultacie wielorakich i wieloletnich doświadczeń związanych m.in. z tworzeniem i prowadzeniem Niepublicznych szkół „Otwarte Drzwi”. – Wdrożyliśmy proces edukacyjny na najwyższym poziomie, respektując wszystkie wskazania orzeczeń dotyczących uczniów. Zatrudniliśmy specjalistów i dodatkowo wprowadziliśmy różnorakie terapie wspierające rozwój uczniów, podzielonych na 6-osobowe grupy, co dało możliwość realizacji indywidualnej pracy z dzieckiem. – podkreśla Sławomir Wrembel, pomysłodawca i założyciel niepublicznych szkół „Scandynavia” oraz niepublicznych szkół „Otwarte Drzwi”.

 

Prowadzona z sukcesami praktyka, rzetelna analiza systemu i metod nauczania, a także wskazania rodziców doprowadziły do dość jednoznacznych wniosków. Zdolni i wybitni uczniowie potrzebują szerokiej gamy nowatorskich metod edukacyjnych oraz stworzenia edukacyjnego grona o jednolitym poziomie intelektualnym. Mieszanie dzieci o różnym spektrum intelektualnych zasobów powoduje, że ci zdolni tracą więcej, niż słabsi zyskują. Szczególnie uzdolnieni uczniowie wymagają indywidualnego podejścia i koncentracji zogniskowanej na wsparciu umiejętności i predyspozycji, które posiadają.

 

Pozytywnym rozwiązaniem, choć nie w pełni zaspokajającym potrzeby zainteresowanych, okazała się mocno rozwinięta w ramach szkół „Otwarte Drzwi” edukacja domowa, która umożliwiła uczniom swobodny rozwój pasji i zdolności. Dlatego też powołano szkołę nastawioną na dzieci szczególnie uzdolnione i wybitne, łączącą realizację podstawy programowej ze wsparciem rozwoju indywidualnych talentów. – Tworząc szkoły „Scandynavia”, postawiliśmy na przestrzeń, w której dziecko może odnaleźć siebie, swoje potrzeby i pragnienia, realizując je w najlepszy dostępny dla siebie sposób. – zaznaczają założyciele szkół.

 

Wsparcie wybitnych talentów

 

Niepubliczne szkoły „Scandynavia” odwołują się do wartości wielopłaszczyznowej edukacji, która pozwala w pełni rozwinąć potencjał uczniów przy użyciu szerokiej gamy nowatorskich metod nauczania. Dzięki tworzeniu grup edukacyjnych bazujących na jednolitym poziomie intelektualnym wzrastające w nich osoby stają się silniejsze, nabywają szeroki zakres kompetencji społecznych, doskonalą umiejętności współpracy oraz rozwiązywania złożonych problemów wykraczających poza jednostkowy wymiar. – Proces edukacyjny i wychowawczy powinien w znacznie szerszym stopniu uwzględniać samodzielność, kreatywność i samorealizację ucznia oraz szacunek wobec innych osób. – mówi Sławomir Wrembel.

 

Odpowiedź na potrzeby przyszłości

 

Błyskawiczne zmiany technologiczne i coraz większy nacisk kładziony na indywidualizację i specjalizację sprawiają, że system edukacji szkół „Scandynavia” bezbłędnie odpowiada na zapotrzebowanie nadchodzącej przyszłości. Stawia on bowiem ucznia, jego potencjał i potrzeby w centrum uwagi. Z troską i zaangażowaniem odnosi się do jego indywidualnych predyspozycji i oferuje takie metody i narzędzia nauczania, które w pełni pomagają rozwinąć umiejętności młodego człowieka. System edukacji szkół „Scandynavia” nie zrywa całkowicie z tym, co znamy, lecz zmienia pozycję ucznia, nadając mu priorytet. Takie podejście sprawia, że wartościowa przyszłość dziecka znajduje się na wyciągnięcie ręki. Zostaje ono bowiem wyposażone nie tylko w wiedzę, wrażliwość społeczną i społeczne kompetencje, ale także w zdolność umiejętnego z nich korzystania.

 

 

Przeczytaj także

Społeczne korzyści wynikające z rozwoju szkolnictwa niepublicznego

Edukacja posiada niezwykłą moc napędzania społecznej zmiany, która prowadzi do konkretnych korzyści w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
24/01/2024

Czy system edukacji domowej jest w stanie dobrze przygotować młodzież do matury?

To pytanie z pewnością nurtuje wielu uczniów oraz rodziców, bo w przypadku edukacji domowej większość odpowiedzialności za opanowanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu spoczywa na barkach samego ucznia.

CZYTAJ WIĘCEJ
21/07/2023

Edukacja domowa jako edukacja 2.0

Przyszłość nie czeka. Przyszłość już tu jest i bez skrupułów domaga się uwagi, również w dziedzinie edukacji. Czy tradycyjny sposób kształcenia jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom?

CZYTAJ WIĘCEJ
13/03/2023