Blog

Kreatywność i innowacyjność – uniwersalne wartości na wagę złota

Kreatywność i innowacyjność nie zawsze znaczą to samo. Szczególnie gdy myślimy o nich w kategorii wartości, a nie dobrze brzmiącej, choć bardzo pojemnej autoreklamy. W szkołach „Scandynavia” traktujemy te dwa aspekty jako kluczowe w procesie efektywnego nauczania oraz przygotowania dziecka do dorosłego życia.

 

Piękno rozwoju niezaprzeczalnie wiąże się z ciekawością świata. Jednak wymaga ona świadomego przewodnictwa, aby dziecko, zarówno to wchodzące w wiek szkolny, jak i to w wieku licealnym, mogło w pełni korzystać ze swoich intelektualnych zasobów i realizować rozmaite pasje.

 

Kreatywność źródłem rozwoju i zaufania

W szkołach „Scandynavia” podchodzimy do nauki jak do wspaniałej przygody, wyzwania, w ramach którego warto inspirować ucznia do pracy i jednocześnie dawać mu możliwość podążania ścieżką indywidualnego rozwoju, wzmacniając naturalne predyspozycje. W ramach edukacji domowej stwarzamy każdemu młodemu człowiekowi szansę na kreatywne poszukiwanie odpowiedzi na frapujące go pytania. Najwięcej jednak zależy od samego ucznia i jego opiekunów, ponieważ metodologia nauczania i pomysłowość oraz wielowymiarowość zdobywania wiedzy spoczywa w ich rękach. Jednocześnie nauczyciele oferują bieżące wsparcie, pomagając rozwijać poznawczy i intelektualny kapitał dziecka na każdym etapie edukacji.

 

To angażujący proces, który wymaga od wszystkich zainteresowanych stron uważności, otwartości i współpracy, dając w zamian niesamowite wyniki. Młody człowiek uczy się w ten sposób samodzielności i poczucia własnej wartości. Zdobywa zaufanie do siebie i własnych możliwości, ponieważ wie, że może polegać na swojej kreatywności i oryginalnym myśleniu. Dzięki temu widzi więcej i może więcej.

 

Moc nieortodoksyjnego myślenia

Znacząco rozwijające się w edukacji domowej chęć poszukiwania i skłonność do nieszablonowego myślenia siłą rzeczy wprowadzają młodego człowieka na ścieżkę innowacyjnego nauczania. Nie chodzi jednak o zaawansowaną technologię, która może kiełkować jako pierwszorzędne skojarzenie. Innowacyjność w ujęciu wartości to nieortodoksyjne, otwarte i świadome podejście do narzędzi i sposobów przekazywania wiedzy oraz rozpoznawania potrzeb i możliwości ucznia. Stanowi kluczowy element edukacji domowej, pozwala kwestionować utarte schematy, nie ogranicza wyobraźni, jednocześnie stwarzając przestrzeń do niesztampowego działania i wolności wyboru w zakresie sposobu zdobywania wiedzy.

 

Co prawda, innowacyjność nie jest gwarancją sukcesu. Natomiast pozwala młodemu człowiekowi zweryfikować własne inicjatywy bez cienia narzucania mu ściśle określonej drogi rozwoju. Poprzez własne doświadczenia uczy się bowiem krytycznej analizy swoich działań, odważnego przyczynowo-skutkowego myślenia oraz pomysłowego poszukiwania i znajdowania rozwiązań dla czekających go wyzwań.

 

Dobro na całe życie

Kreatywność i innowacyjność dlatego tak wiele znaczą, ponieważ są wartościami o kluczowym znaczeniu dla ludzkiego rozwoju, świadomości, mądrości i poczucia szczęścia. W bezapelacyjny sposób wpływają na jakość życia, sposób budowania relacji, więzi emocjonalnych, a także pozycji zawodowej. Dlatego nie tylko nie wolno, ale przede wszystkim nie warto ich lekceważyć. Wręcz przeciwnie – należy je wspierać, podsycać i traktować z szacunkiem. Wszak nie wszystko złoto, co się świeci.

Przeczytaj także

Społeczne korzyści wynikające z rozwoju szkolnictwa niepublicznego

Edukacja posiada niezwykłą moc napędzania społecznej zmiany, która prowadzi do konkretnych korzyści w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
24/01/2024

Czy system edukacji domowej jest w stanie dobrze przygotować młodzież do matury?

To pytanie z pewnością nurtuje wielu uczniów oraz rodziców, bo w przypadku edukacji domowej większość odpowiedzialności za opanowanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu spoczywa na barkach samego ucznia.

CZYTAJ WIĘCEJ
21/07/2023

Edukacja domowa jako edukacja 2.0

Przyszłość nie czeka. Przyszłość już tu jest i bez skrupułów domaga się uwagi, również w dziedzinie edukacji. Czy tradycyjny sposób kształcenia jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom?

CZYTAJ WIĘCEJ
13/03/2023