Blog

Jak wygląda nauka przez praktykę w ramach edukacji domowej?

Edukacja domowa to zupełnie nowy wymiar nauczania. Nie tylko ze względu na metody i narzędzia, ale również dobór obszarów kształcenia, które wykraczają poza standardową edukację. W szkołach niepublicznych „Scandynavia” mamy odwagę i potrzebę sięgania dalej i po więcej, ponieważ wiemy, jak istotne jest dobre przygotowanie dzieci i młodzieży na wyzwania przyszłości. Dlatego do programu nauczania włączyliśmy szereg praktycznych warsztatów mających na celu rozwinąć kluczowe kompetencje, które pozytywnie wpłyną na jakość dorosłego życia współczesnych uczniów.

 

Jak w telegraficznym skrócie wyjaśnić termin edukacji domowej? To przyjazny system edukacyjno-wychowawczy o elastycznych metodach nauczania, które skutecznie stymulują rozwój dzieci i młodzieży. W szkołach „Scandynavia” nie tylko stawiamy na potrzebę opanowania podstawy programowej, ale również wspieramy młodych ludzi w korzystaniu i rozwijaniu ich indywidualnych predyspozycji. Tworzymy przestrzeń, w której każdy uczeń dysponuje możliwością realizacji swoich pasji, a także odnajdywania takowych. W tym celu zbudowaliśmy ofertę edukacyjną, której istotną częścią są warsztaty tematyczne pomagające w nieortodoksyjny sposób przekazać praktyczną i ważną wiedzę wpisującą się w obszary zainteresowań dzieci i młodzieży.

 

Warsztaty dostosowane do potrzeb uczniów

Program warsztatów rozwija się niezwykle dynamicznie i odpowiada nie tylko indywidualnemu zapotrzebowaniu uczniów, ale również odwołuje się do tematyki i wartości, które z naszego punktu widzenia są kluczowe dla rozwoju młodych ludzi. Większość zajęć ma charakter fakultatywny i są one dostosowane do bieżącego poziomu edukacyjnego ich uczestników.

Jednym z kluczowych elementów naszego systemu nauczania jest umiejętna komunikacja w języku ojczystym oraz w językach obcych. Dlatego tak w szkole podstawowej, jak i w liceum dwa razy w tygodniu odbywają się warsztaty języka angielskiego i rosyjskiego. Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach, dobranych według aktualnego poziomu znajomości języka, a ich realizacja odbywa się on-line za pośrednictwem platformy Teams.

Na poziomie liceum oferta edukacyjna rozbudowana jest o specjalistyczne warsztaty dotyczące konkretnych zagadnień, które zorientowane są na rozwój świadomości młodzieży i umiejętne radzenie sobie w dorosłym życiu. Stąd pomysł na uruchomienie zajęć z zakresu edukacji prawnej. Uczniowie dowiadują się na nich m.in. o roli prawa w życiu młodego człowieka; o przepisach prawa pracy, obowiązkach pracodawcy i pracownika, a także występujących formach zatrudnienia; zostają również wtajemniczeni w kwestie podstaw prawa karnego w obszarze obrony koniecznej, przestępczości internetowej czy praw pokrzywdzonego w trakcie procesu karnego.

W programie warsztatów znalazła się również arteterapia. Jej wielowymiarowy charakter nie tylko wspiera rozwój uczniów uzdolnionych plastycznie, ale także stanowi formę skutecznej terapii m.in. dla tych, którzy borykają się z wyrażaniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną, zmagają się z depresją, zaburzeniami lękowymi czy traumą.

Jedyne warsztaty, które dla wybranych klas są obligatoryjne, to zajęcia praktyczne z ratownictwa medycznego. Dzięki nim młodzież dowiaduje się, jak udzielać pierwszej pomocy osobie dorosłej i dziecku oraz doskonali zdobyte umiejętności.

 

Uczymy się wszyscy

Intensywnie pracujemy nad rozszerzaniem zakresu programu warsztatów. W najbliższej przyszłości zamierzamy włączyć do niego zajęcia dziennikarskie oraz praktykę autoprezentacji, a także warsztaty przedsiębiorczości wspierające rozwój kompetencji biznesowych, ze szczególnym naciskiem na ich ekonomiczno-finansowy wymiar. Jednocześnie już teraz możemy wyjawić, że to nie koniec. Dostrzegamy bowiem, jak wielkie jest zapotrzebowanie na edukację tego typu i jak znakomicie rozwijają się młodzi ludzie, którzy szybko zyskują świadomość możliwości i wyzwań, przed którymi staną w dorosłym życiu. Dzięki temu nie obawiają się go, bo wiedzą, że u jego progu wyposażeni są w wiedzę i umiejętności, które pozwalają sprostać stawianym przed nimi wymaganiom.

Jednocześnie wraz z młodzieżą uczymy się także my, gdyż poznajemy jej potrzeby, perspektywy oraz trudności, z jakimi się mierzy w zakresie poruszanych tematyk. Pozwala nam to skutecznie modyfikować program warsztatów i dostosowywać go do wymagań i poziomu naszych uczniów.

 

 

Przeczytaj także

Społeczne korzyści wynikające z rozwoju szkolnictwa niepublicznego

Edukacja posiada niezwykłą moc napędzania społecznej zmiany, która prowadzi do konkretnych korzyści w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
24/01/2024

Czy system edukacji domowej jest w stanie dobrze przygotować młodzież do matury?

To pytanie z pewnością nurtuje wielu uczniów oraz rodziców, bo w przypadku edukacji domowej większość odpowiedzialności za opanowanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu spoczywa na barkach samego ucznia.

CZYTAJ WIĘCEJ
21/07/2023

Edukacja domowa jako edukacja 2.0

Przyszłość nie czeka. Przyszłość już tu jest i bez skrupułów domaga się uwagi, również w dziedzinie edukacji. Czy tradycyjny sposób kształcenia jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom?

CZYTAJ WIĘCEJ
13/03/2023